Nghiệm thu xây dựng - Video hướng dẫn

PHẦN MỀM NGHIỆM THU 360

Phần mềm nghiệm thu xây dựng 360 gồm các chức năng thông minh như đọc tiên lượng, đơn giá dự toán, d...

26. Điều chỉnh nhanh ngày giờ trong phần mềm xuất excel thiết lập chỉnh sửa bên ngoài rồi đọc vào

Điều chính nhanh nhất ngày tháng trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

24. Đọc file phân lớp đắp và phân đoạn theo đúng hồ sơ nghiệm thu

Tính năng đọc mọi loại file phân lớp đắp từ mọi loại fiel excel trên phần mềm Quản lý chất lượng 360 thật đơn giản

Định mức xây dựng Thông tư 10 file excel và bảng tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/BXD và list

Bổ xung file excel tra định mức theo TT10/2019/BXD cho ngừời dùng

23. Hướng dẫn xuất thanh toán theo mẫu 8b Nghị định 11/2020-NĐ-CP thay thế mẫu 3a và 04 cũ

Hiện nay mẫu thanh toán 8b đã thay thế hoàn toàn mẫu 3a và 04 nên Phần mềm Nghiệm thu xây dựng 360 cập nhật luôn để kị...

22. Hướng dẫn lỗi không xuất được file word trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

Trong trường hợp nào mà việc xuất fie biên bản bị tạm dừng hoặc không xuất được người dùng có thể xem chi tiết video nà...

21. Hướng dẫn nhập và xuất tiến độ thi công trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

Hướng dẫn chi tiết nhập và xất tiến độ thi công theo ngày, tuần phục vụ làm báo cáo, dự thầu ...

20. Hướng dẫn tạo và xuất số số liệu thanh toán, quyết toán khối lượng trong phần mềm Ntxd360

Hướng dẫn nhập số liệu tạm ứng, thanh toán tạm ứng. Xuất phần giá trị thanh toán và khối lượng quyết toán trong phần mềm ...

19. Hướng dẫn nhập nhật ký thi công, thao tác cơ bản vào nghiệm thu xây dựng 360

Hướng dẫn nhập nhật ký thi công xây dựng trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

https://w...

18. Hướng dẫn tạo và xuất biên bản nghiệm thu xây dựng vào nghiệm thu xây dựng 360

Hướng dẫn chi tiết tạo mẫu biên bản nghiệm thu và xuất biên bản nghiệm thu, biên bản thí nghiệm công tác thi cô...

17. Nhập số liệu tầng xuất thí nghiệm vật liệu vào nghiệm thu xây dựng 360

Hướng dẫn chi tiết công tác thực hiện tầng xuất và vật liệu đầu vào cho khối lượng nghệm thu

16. Các bảng liên quan nghiệm thu bê tông vào nghiệm thu xây dựng 360

Chi tiết cách nhập bảng theo dõi đổ bê tông, kiểm tra điều kiện đổ bê tông ...

15. Nhập cao độ số liệu đào, đắp vào nghiệm thu xây dựng 360

Hướng dẫn nhập chi tiết cao độ thiết kế, cao độ thực tế công tác đào đắp cho công tác giao thông, hố móng ...

&n...

14. Điều chỉnh, nhập số liệu lắp đặt cấu kiện vào nghiệm thu xây dựng 360

Cách nhập số liệu chi tiết vào bảng cao độ, vị trí cho công tác nghiệm thu

 

13. Thêm, bớt, lưu bảng cốt thép người dùng vào nghiệm thu xây dựng 360

Cách điều chỉnh bảng cốt thép kèm theo bên bản nghiệm thu 

 

 

12. Thêm, bớt ván khuôn vào nghiệm thu xây dựng 360

Khi nghiệm thu các công tác đến ván khuôn thì phần mềm sẻ tự chọn cho bạn bảng số liệu tương ứng. Người dùng chỉ việ...

11. Thêm bớt, lưu bảng lis hoàn thiện vào nghiệm thu xây dựng 360

Khi làm hồ sơ nghiệm thu công tác hoàn thiện người dùng thường có lis công việc cần nghiệm thu kèm theo. Trong phần m...

Hướng dẫn điều chỉnh và xuất nhật ký thi công, thanh toán trong nghiệm thu xây dựng 360

Trong bộ hồ sơ nghiệm thu và thanh tóa thì một phần không thể thiếu được đó là nhật ký thi công, phần mềm nghiệm th...

10. Thêm, bớt, lưu tiêu chuẩn nghiệm thu trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

Với 1 mã hiệu công tác đã được lập sẵn số liệu nghiệm thu, các tiêu chuẩn liên quan. Trong trường hợp người dùng c...

9. Lưu mã vận dụng và sao chép công tác tương tự đã được thực hiện trước

Phần mềm cho phép lưu các công tác vận dụng để thực hiện cho các lần sau hoặc sao chép 1 công tác đã thực hiện ...