Hướng dẫn sử dụng

PHẦN MỀM NGHIỆM THU 360

Phần mềm nghiệm thu xây dựng 360 gồm các chức năng thông minh như đọc tiên lượng, đơn giá dự toán, d...

26. Điều chỉnh nhanh ngày giờ trong phần mềm xuất excel thiết lập chỉnh sửa bên ngoài rồi đọc vào

Điều chính nhanh nhất ngày tháng trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

24. Đọc file phân lớp đắp và phân đoạn theo đúng hồ sơ nghiệm thu

Tính năng đọc mọi loại file phân lớp đắp từ mọi loại fiel excel trên phần mềm Quản lý chất lượng 360 thật đơn giản

23. Hướng dẫn xuất thanh toán theo mẫu 8b Nghị định 11/2020-NĐ-CP thay thế mẫu 3a và 04 cũ

Hiện nay mẫu thanh toán 8b đã thay thế hoàn toàn mẫu 3a và 04 nên Phần mềm Nghiệm thu xây dựng 360 cập nhật luôn để kị...

Hướng dẫn chỉnh sửa biểu mẫu, xuất và gộp biên bản nghiệm thu trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

Người dùng phần mềm nghiệm thu xây dựng hoàn toàn có thể gộp nhiều công tác vào 1 biên bản nghiệm thu vật liệu

Giới thiệu tổng quan giao diện và kết quả xuất ra của phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

Các bảng chính trong quá trình nhập và xuất của phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

Hướng dẫn tạo biểu mẫu nghiệm thu tự do theo Chủ đầu tư

Mạc định các mẫu trong phần mềm là mẫu có nội dung theo 26/2016/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng cô...

22. Hướng dẫn lỗi không xuất được file word trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

Trong trường hợp nào mà việc xuất fie biên bản bị tạm dừng hoặc không xuất được người dùng có thể xem chi tiết video nà...

21. Hướng dẫn nhập và xuất tiến độ thi công trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

Hướng dẫn chi tiết nhập và xất tiến độ thi công theo ngày, tuần phục vụ làm báo cáo, dự thầu ...

20. Hướng dẫn tạo và xuất số số liệu thanh toán, quyết toán khối lượng trong phần mềm Ntxd360

Hướng dẫn nhập số liệu tạm ứng, thanh toán tạm ứng. Xuất phần giá trị thanh toán và khối lượng quyết toán trong phần mềm ...

19. Hướng dẫn nhập nhật ký thi công, thao tác cơ bản vào nghiệm thu xây dựng 360

Hướng dẫn nhập nhật ký thi công xây dựng trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

https://w...

18. Hướng dẫn tạo và xuất biên bản nghiệm thu xây dựng vào nghiệm thu xây dựng 360

Hướng dẫn chi tiết tạo mẫu biên bản nghiệm thu và xuất biên bản nghiệm thu, biên bản thí nghiệm công tác thi cô...

17. Nhập số liệu tầng xuất thí nghiệm vật liệu vào nghiệm thu xây dựng 360

Hướng dẫn chi tiết công tác thực hiện tầng xuất và vật liệu đầu vào cho khối lượng nghệm thu

16. Các bảng liên quan nghiệm thu bê tông vào nghiệm thu xây dựng 360

Chi tiết cách nhập bảng theo dõi đổ bê tông, kiểm tra điều kiện đổ bê tông ...