Hướng dẫn lập hồ sơ

Viết nhật ký thi công theo nghị định 06/2021/NĐ-CP

Việc ghi chép, lưu trữ Nhật ký thi công xây dựng c&ocir...

Tiếng anh chuyên ngành xây dựng dành cho anh em kỹ sư ( part 5)

Phần mềm Nghiệm Thu Xây Dựng 360 tiếp tục chia sẻ tới quý bạn đọc phần 5 trong...

Tiếng anh chuyên ngành xây dựng dành cho anh em kỹ sư ( part 4)

Phần mềm Nghiệm Thu Xây Dựng 360 tiếp tục chia sẻ tới Quý bạn đọc phần 4 trong...

Tiếng anh chuyên ngành xây dựng dành cho anh em kỹ sư ( part 3)

Phần mềm Nghiệm Thu Xây Dựng 360 tiếp tục chia sẻ tới quý bạn đọc phần 3 trong chuổi từ vựng ...

Tiếng anh chuyên ngành xây dựng dành cho anh em kỹ sư ( part 2)

Phần mềm Nghiệm Thu Xây Dựng 360 tiếp tục chia sẻ tới quý bạn đọc phần 2 trong c...

Bạn quản lý và làm hồ sơ nghiệm thu đã nhanh và tối ưu chưa?

Công tác làm hồ sơ nghiệm thu của bạn có vướng mắc thế này không?

So sánh Nghị định 10/2021 thay thế Nghị định 68/2019 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Phương VKT)

Nghị định 10/2021/NĐ-CP gồm 46 điều với nhiều nội dung quy định mới. Nghị định này thay thế cho Nghị định 68/2019/NĐ-CP và có hiệu lực ng...

Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng ngày 9/2/2021 thay thế Nghị định 68/2019

Phần mềm Quản lý Chất Lượng 360 tổng hợp nội dung mới nhất về chi phí Quản lý chi phí đầu...

Tóm tắt cách làm hồ sơ nghiệm thu theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Phần mềm nghiệm thu xây dựng 360 tổng hợp cách ghi biên bản nghiệm thu xây dựng mới nhất theo Ngh...

Biểu mẫu và báo cáo theo NĐ 06/2021/NĐ-CP

Trong bài viết này Nghiệm thu xây dựng 360<...