Hướng dẫn lập hồ sơ

PHẦN MỀM NGHIỆM THU 360

Phần mềm nghiệm thu xây dựng 360 gồm các chức năng thông minh như đọc tiên lượng, đơn giá dự toán, d...

Một số phép thử và tiêu chuẩn thí nghiệm vật liệu xây dựng

Thí nghiệm vật liệu xây dựng để kiểm tra, đánh gi&...

HƯỚNG DẪN LẬP BẢN VẼ HOÀN CÔNG THEO QUY ĐỊNH MỚI

Lập bản vẽ hoàn công được quy đ...

Hướng dẫn nghiệm thu thi công đổ bê tông thủ công

Một trong những yếu tố quyết định tính bền vững và sống còn của các công trình không gì kh&aa...

Hướng dẫn nghiệm thu nước sử dụng trong xây dựng

Nước không có hàm lượng tạp chất vượt q...

Quy định chuyển tiếp quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định 10/2021 (Vũ Ngọc Phương - VKT)

Phần mềm nghiệm thu và Quản lý chất lượng tổng hợp để bạn tham khảo về quy định chuyển tiếp chi phí xây dựng mới 2021

Phần mềm nghiệm thu, nhật ký dể dùng phổ biến và thông dụng nhất hiện nay

Với 1 người không biết nhiều về word và excel mà muốn làm hồ sơ nghiệm thu thì đây là 1 giải pháp tốt nhất hiện...

Quy định nghiệm thu xây dựng mới nhất

Công tác nghiệm thu xây dựng mới nhất được quy định tại Ngh...

Quy định mới về hồ sơ nghiệm thu PCCC

Để tránh gây phiền hà không đáng có và thống nhất việc thực hiện trên toàn quốc, Chí...

SO SÁNH THAY ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG GIỮA NĐ37/2015 VÀ NĐ50/2021-P2 -Hồng Hà

6. Bổ sung một điểm vào khoản 4 và một khoản vào sau khoản 5 của Điều 18
7. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 22
8. Sửa đổi, bổ...

SO SÁNH THAY ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG GIỮA NĐ37/2015 VÀ NĐ50/2021-P1 -Hồng Hà

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1
2. Sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 1 và khoản 2 Điều 3
3. Bổ sung khoản 5 vào sau khoả...